Skip to main content

Mw. ir. R.M.L. Degens RE

is als senior advisor werkzaam bij ABN AMRO Risk Advisory Services. Zij is betrokken bij risk management-trajecten in emerging markets, waaronder advisering op het gebied van Basel II.

Articles and contributions