Skip to main content

Mw. drs. M. Ooms-Pieper RE

is binnen KPMG IT Advisory als manager werkzaam voor de Line of Business Financial Services. Zij heeft als werkterrein voornamelijk ICT-auditwerkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole en proces- en systeembeoordelingen binnen de financiële sector. Vanuit zowel de auditrol als de adviesrol is zij betrokken bij SOX 404-trajecten.

Articles and contributions