Skip to main content

De ontwikkelingen in het betalingsverkeer

Wanneer een betaling naar een bank wordt verstuurd, kan ik er dan zomaar van uitgaan dat de opdracht goed verwerkt wordt of heb ik nog een controleplicht? In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het betalingsverkeer, zowel in nationaal als in internationaal perspectief, de belangrijkste risico’s en bedreigingen inclusief de daarbijbehorende beheermaatregelen om deze bedreigingen tegen te gaan.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.