Skip to main content

Cyber security, een kans voor bestuurders

Digitalisering, cloud, cyber security … het zijn de trends van dit moment. De wereld van IT verandert in een snel tempo door bijna dagelijkse innovaties. De toepassing van nieuwe technologieën leidt tot een wereld vol kansen, maar ook een wereld met nieuwe bedreigingen.

Er worden kansen gecreëerd door het gebruik van cloud, Big Data en andere nieuwe technologieën zoals smartphones en tablets. Het doel is nog meer waarde te creëren voor organisaties door in toenemende mate in te zetten op verregaande digitalisering van de bedrijfsprocessen. De keerzijde van de toenemende digitalisering is dat organisaties erg afhankelijk worden van technologie en dat die technologie kwetsbaar is. We zien dagelijks meer en meer incidenten en kunnen het bestaan van cyber crime niet meer ontkennen.

Dit leidt ertoe dat ik steeds meer vragen over dit onderwerp krijg van bestuurders, zowel van raden van bestuur als van raden van commissarissen. Eindelijk, zou ik zo zeggen, want daar hoort dit onderwerp thuis, en niet bij de IT-afdeling, waar het veelal belegd was.

In mijn gesprekken met bestuurders bespeur ik dat allen op zoek zijn naar informatie over cyber security. Ik krijg niet alleen vragen over de ins en outs van cyber security, maar met name over wat de rol van bestuurders hierin is. Vandaar dat wij ons met onze publicaties over cyber security vooral richten op bestuurders, maar natuurlijk ook op CIO’s en anderen binnen de IT-functie. U mag het nodige van ons verwachten op dit gebied.

John Hermans

Partner

Verantwoordelijk voor de KPMG-dienstverlening op het gebied van cyber security.