Skip to main content

Technologische ontwikkelingen in de auditwereld

In de auditwereld komen momenteel enkele ontwikkelingen samen die elkaar blijken te versterken en zo een flinke uitdaging vormen voor de gevestigde orde. De behoefte aan assurance & audit neemt maatschappelijk nog steeds toe, mede gedreven door snelle economische en technologische veranderingen en de toename van het aantal (cyber)incidenten. Het feit dat niet overal direct oplossingen voor beschikbaar zijn, leidt tot onzekerheid bij veel belanghebbenden.

Enkele belangrijke technologische ontwikkelingen die wij in de auditwereld zien zijn de volgende:

 • Transparantie

  Het maatschappelijk verkeer vraagt om (veel) meer transparantie. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe controleverklaring. De verklaring biedt meer inzicht in wat je als gebruiker van de jaarrekening aan de accountant hebt en op die wijze draagt ze positief bij aan de besluitvorming door de gebruiker van de jaarrekening. Ook IT is een van de kernpunten die in deze verklaring genoemd wordt als het gaat om de betrouwbaarheid en continuïteit van de gegevensverwerking. Er is een begin gemaakt, maar dit moet zich verder ontwikkelen, waarbij de IT-auditor zijn of haar inbreng zal hebben.
 • Data Driven Dynamic Audit

  Data zijn de backbone van jaarrekeningcontroles. Een Data Driven Dynamic Audit kan waardevolle inzichten bieden voor de gecontroleerde organisaties, zoals: zijn de process controls effectief en werken deze?
 • IT in de jaarrekeningcontrole

  De druk op accountantskantoren om de kwaliteit van de controle te verhogen neemt toe. De kwaliteit verhogen kan onder meer door inzet van IT in de audit. Organisaties zullen hierdoor merken dat de accountant meer en meer gebruik zal maken van de data van de organisatie zelf.

  Nog interessanter is het toepassen van predictive modeling, inclusief regression analysis in het kader van de jaarrekeningcontrole. Ook hier spelen de data een centrale rol.
 • Cyber in de audit

  Ook bij de ontwikkelingen in de cyberwereld zien wij de accountant hier in toenemende mate aandacht aan besteedt. De dreigingen die zich kunnen voordoen zijn van alledag en de media staan vol met incidenten die zich hebben voorgedaan. Dit betekent dat hier in de jaarrekeningcontrole ook aandacht aan dient te worden besteed. Een webwinkel controleren zonder naar de cyberrisico’s te kijken is ondenkbaar.

  Ook ontwikkelingen op het gebied van het Internet of Things vragen om een IT-auditor die de betrouwbaarheid en beveiliging van industriële systemen kan controleren.

Dit zijn zeker niet de enige technologische ontwikkelingen die de auditwereld beïnvloeden. En er zullen de komende tijd ongetwijfeld weer de nodige incidenten rondom technologie in de pers komen. Om de eerder genoemde onzekerheid bij belanghebbenden enigszins weg te nemen, zal in veel gevallen een concrete visie, een oordeel of een second opinion van auditors worden gevraagd. Een essentiële stap in de ontwikkeling van het auditorsvak. Bent u in staat de gevraagde toegevoegde waarde te bieden? Of moet ik vragen: wie wel?

Brigitte Beugelaar