Skip to main content

T. Shioda

heeft in het kader van zijn RA-studie aan de Hanzehogeschool Groningen zijn praktijkstage en afstudeeropdracht vervuld bij KPMG IT Advisory. Hij is thans werkzaam bij KPMG Assurance als trainee in de algemene controlepraktijk.

Articles and contributions