Skip to main content

Formulering oordeel van een IT-auditor

De aard en reikwijdte van de IT-auditwerkzaamheden in het algemeen zijn zeer divers. Wel zal een IT-audit altijd uitmonden in ten minste één oordeel met betrekking tot de bevindingen. Tot op heden zijn door NOREA geen richtlijnen opgesteld inzake de wijze waarop dit oordeel moet worden geformuleerd. Eenduidigheid in formuleringen is, naar onze mening, binnen de beroepsgroep wenselijk. Hierdoor kunnen uitingen van IT-auditors door de gebruiker, veelal de opdrachtgever, beter worden vergeleken en begrepen. In dit artikel wordt ingegaan op de elementen die in een oordeel moeten worden benoemd en wordt een voorbeeld van een oordeelsformulering gegeven.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.