Skip to main content

Mw. mr. drs. M. Dontje

was consultant bij KPMG IT Advisory te Amstelveen in de business unit e-Business Services. Eén van haar aandachtsgebieden binnen deze unit was privacybescherming in een digitale omgeving. Thans volgt zij als rechterlijk ambtenaar in opleiding (RAIO) een opleidingstraject tot rechter dan wel officier van justitie bij de rechtbank te Amsterdam.

Articles and contributions