Skip to main content

Drs. C.F. Olde Olthof

heeft als aandachtsgebied de verschillende vormen van ICT in relatie tot bedrijfskundige vraagstukken van strategische aard. Hiervoor studeerde hij de IT-variant Bedrijfskunde.

Articles and contributions