Skip to main content

Ir. drs. J. van der Vlugt RE

heeft zich binnen de business unit Technology & Assurance gespecialiseerd in de beveiliging en audit van netwerken, met het accent op Windows NT-systemen. Hij is contactpunt voor de activiteiten van KPMG EDP Auditors op het gebied van het Jaar 2000-probleem en is betrokken bij research naar (toepassing van) nieuwe technologieën. Hij is redacteur van Compact en vaktechnisch coördinator van de postdoctorale EDP-auditopleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Articles and contributions