Skip to main content

NT phone home

Werkplekflexibiliteit van medewerkers en de daarbijbehorende werkzaamheden komen tot uiting in het decentraal beschikbaar stellen van IT-faciliteiten. Maximale flexibiliteit wordt veelal behaald door het beschikbaar stellen van inbelvoorzieningen. In dit artikel worden de mogelijkheden, risico’s en beveiligingsmaatregelen beschreven die verbonden zijn aan de inbelvoorziening van Windows NT, de Remote Access Service. Hierbij komt de infrastructuur- en beveiligingsparametrisering aan bod, en zal bovendien aan de hand van een praktijkgeval worden getoond hoe dit uitwerkt in een operationele situatie.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.