Skip to main content

Drs. Th.H. van Hesteren RE

werkt sinds kort als IT-Quality Manager bij MeesPierson. Is van 1991 tot 1999 werkzaam geweest bij KPMG EDP Auditors binnen de unit Management van IT. Daarbij heeft hij vooral audit- en adviesopdrachten met betrekking tot de inrichting, beheersing en professionalisering van IT-organisaties uitgevoerd. Hij heeft zich gespecialiseerd in de projectmatige aanpak van veranderingstrajecten, zoals de ontwikkeling en invoering van maatwerktoepassingen. Mede daarom is hij nauw betrokken geweest bij de (verdere) ontwikkeling van ProjectSCAN. Met behulp van ProjectSCAN heeft hij de afgelopen jaren vele IT-projecten doorgelicht, en is hij betrokken geweest bij de (bege)leiding van verschillende IT-projecten.

Articles and contributions