Skip to main content

ProjectSCAN: aandacht voor risico’s bij IT-projecten

Nog steeds blijkt dat IT-projecten eigenlijk te vaak mislukken, of dit dreigen te doen. Bij dergelijke projecten is sprake van een aanzienlijke overschrijding van de planning en de begroting bij het opleveren van de beoogde resultaten, en/of worden deze resultaten slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet opgeleverd. Signalen dat het welslagen van een IT-project wordt bedreigd, worden vaak nog te laat afgegeven; een dergelijk project kan dan niet (meer) tijdig worden bijgestuurd, met alle nadelige gevolgen van dien. Om het welslagen van IT-projecten te bevorderen moet nadrukkelijker aandacht aan projectrisico’s worden besteed. In dit artikel wordt een aanpak beschreven om adequaat met projectrisico’s bij een IT-project om te gaan.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.