Skip to main content

Mw. J.A.M. Holla RE

heeft zich gespecialiseerd in rekencentrumaudits, beveiligingsonderzoeken en de inrichting van de AO/IC in de grote rekencentra, en wel op het gebied van IBM-mainframes. Zij maakt deel uit van de unit Technical Auditing en is betrokken bij het ontwikkelen van een gestandaardiseerde aanpak voor het uitvoeren van technical audits.

Articles and contributions