Skip to main content

Mw. drs. V.C. Six RE

is na elf jaar EDP-auditor te zijn geweest bij KPMG thans ruim vier jaar werkzaam bij de KLM als IT- en operational auditor. Sinds 1997 heeft zij zich intensief beziggehouden met het millenniumprobleem in de luchtvaartindustrie. In de tachtiger jaren was zij betrokken bij een project waarbij bewust het millenniumprobleem werd omzeild.

Articles and contributions