Skip to main content

Mw. C. Linnebank

is senior manager bij KPMG Sustainability. Zij heeft een ruime ervaring in het adviseren van bedrijven, overheden en NGO’s op het gebied van duurzaamheidsvisies en -strategieën en beleid voor duurzaam inkopen. Zij is betrokken geweest bij het opzetten en bedenken van de CO2-Prestatieladder voor ProRail.

Articles and contributions