Skip to main content

Mr. P.R. Heiden

is oprichter en directeur van BHOLD Company, leverancier van rolgebaseerde autorisatiemanagementsoftware. Hij is in 1998 begonnen met de ontwikkeling van software voor overkoepelend rolgebaseerd autoriseren. Daarvoor is hij afgestudeerd in Romeins en Nederlands recht en als bedrijfsjurist werkzaam geweest bij KPN, waarbij hij zich onder meer in een vroeg stadium bezighield met effecten van internet op het handelsverkeer.

Articles and contributions