Skip to main content

J.P.M.J. Leerentveld RA

is werkzaam als privacy-auditor bij het College Bescherming Persoonsgegevens en is projectleider Audit Aanpak Privacy.

Articles and contributions