Skip to main content

J.-B. de Vreede MSc

is sinds de oprichting werkzaam bij Kennisnet. Hij is domeinmanager Leermiddelen & Metadata en is als zodanig eindverantwoordelijk voor alle dienstverlening op het gebied van leermiddelen (zoals Wikiwijs en de educatieve repository Edurep) en metadatering (zoals metadateertools als Metaplus en de Bron Metadata Editor). Hij heeft in de afgelopen jaren nauw samengewerkt met KPMG aan de ontwikkeling van een aantal van deze producten. Daarnaast is hij veel bezig met communityvorming (rondom leermiddelen) en Open Educational Resources.

Articles and contributions