Skip to main content

Ir. L.Y. Cheung

is consultant op het gebied van Designing and Engineering IT Applications bij KPMG Advisory. Ze focust zich op de afstemming tussen organisatorische behoeften en de technische mogelijkheden en oplossingen die beschikbaar zijn in de IT-wereld, waarbij ook rekening gehouden wordt met de behoeften van de klant.

Articles and contributions