Skip to main content

I.E. Veen RE

is senior manager bij KPMG Advisory N.V. Sinds 1998 heeft hij zich gespecialiseerd in het realiseren van organisatorische veranderingen met behulp van het ontwerpen c.q. optimaliseren van organisaties met behulp van Target Operating Models, het realiseren van noodzakelijke veranderingen in organisaties, de digitalisering van bedrijfsprocessen en de implementatie, rationalisatie en optimalisatie van IT-infrastructuren. Hij is samen met de heer Wesselman verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het onderwerp Target Operating Model in relatie tot het IT (enabled) innoveren.

Articles and contributions