Skip to main content

Drs. P. Veltman RE RA

is sinds 1983 werkzaam in het openbare auditingberoep en heeft ervaring opgedaan met zowel financiële controles als het gehele scala aan IT-auditopdrachten. Bij KPMG IT Advisory houdt hij zich onder meer bezig met vaktechniek en quality assurance.

Articles and contributions