Skip to main content

Drs. P.A. Buur RE RA

is als senior manager werkzaam binnen de Line of Business Financial Services van KPMG IT Advisory. In deze functie heeft hij brede ervaring opgedaan bij bancaire instellingen en vermogensbeheerders. In deze functie heeft hij een rol bij zowel audit- als adviesopdrachten in het kader van SOX 404 en in bredere zin het opzetten van internecontrolestructuren.

Articles and contributions