Skip to main content

Drs. M. Sjoerts

is compliance en internal control specialist bij Sara Lee International. Daarvoor was zij werkzaam bij KPMG IT Advisory, waar zij zich als adviseur voornamelijk heeft beziggehouden met IT-audit, IT-attestation en IT-projectadvisory.

Articles and contributions