Skip to main content

Drs. M.A. Ringia

is werkzaam als IT-auditor bij Cordares Risk & Audit Services. Hij is daar verantwoordelijk voor de jaarlijkse IT-audits voor de SAS 70-trajecten en voor die in het kader van de controle van de jaarrekeningen. Daarnaast is hij als trekker verantwoordelijk voor de serviceline Project Risk Management.

Articles and contributions