Skip to main content

Drs. B. de Jonge

is als junior EDP-auditor werkzaam bij Ernst & Young EDP Audit. Zijn specialisatie binnen zijn gevolgde opleidingen heeft zich met name gericht op het onderzoeksgebied van Mobile Commerce. Een deel van dit artikel komt voort uit zijn afstudeerscriptie, zijnde de afronding van de studie Information Management aan de Universiteit van Tilburg, waar de toepassing van DRM in een Mobile Commerce-context werd onderzocht. Hij heeft de afstudeeropdracht bij en onder begeleiding van KPMG uitgevoerd.

Articles and contributions