Skip to main content

Dr. T. Kuipers

is technisch directeur van de Software Improvement Group. De Software Improvement Group is een spin-off van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het terrein van de software engineering en meer specifiek de renovatie van oude informatiesystemen. Hij adviseert en publiceert over de renovatie en migratie van informatiesystemen. Hij doceert over software engineering en het management daarvan aan de Universiteit van Amsterdam en geeft regelmatig gastcolleges.

Articles and contributions