Skip to main content

Redactioneel

Voor u ligt de Compact met als thema IT-strategie en performance. U hoeft het nieuws op de tv maar aan te zetten of de koppen van de krant te lezen of u wordt geconfronteerd met berichtgeving over bedrijven die zich, al dan niet genoodzaakt door de zware economische tijden, richten op het besparen van kosten of het verbeteren van de performance van de bedrijfsvoering. Wat in ieder geval zichtbaar is geworden als gevolg van de economische crisis is dat er duidelijk focus is op ‘cost optimisation’, ‘sourcing’ en ‘value enhancement’. Deze meerwaarde kan op diverse manieren worden gerealiseerd en uit zich in twee denkrichtingen: meer creëren met dezelfde middelen of minimaal hetzelfde creëren met minder middelen.

Cost optimisation, sourcing en value enhancement kunnen van toepassing zijn voor een breed scala van onderwerpen binnen organisaties, waaronder de geautomatiseerde informatievoorziening van organisaties. Deze Compact richt zich dan ook op diverse onderwerpen binnen het IT-werkveld waar zich ontwikkelingen voordoen om de huidige crisisperiode door te komen, en bovenal op mogelijkheden binnen dat werkveld om verbeteringen te realiseren voor de bedrijfsvoering.

De IT-auditor of IT-adviseur kan een belangrijke rol spelen bij het adequaat inspringen op de huidige ontwikkelingen en organisaties ondersteunen bij de organisatorische en IT-vraagstukken waarmee hun bestuurders aan het worstelen zijn. In de zes artikelen in deze Compact worden vijf ontwikkelingen besproken en wordt daarnaast in het artikel ‘Beeld je eens in’ de kracht van de adviesfilm als instrument uitgelicht, waarmee de adviseur een prima middel in handen heeft om organisaties te helpen buiten de geijkte kaders te denken en daardoor gewenste veranderingen te realiseren.

In het artikel ‘Lekker eten uit de integratiekeuken’ worden aan de hand van het bereiden van een diner tips gegeven om te komen tot een succesvolle IT-integratie. Het professionaliseren van de IT-organisatie om meerwaarde te creëren voor de bedrijfsvoering wordt met de ‘waardeketen van IT’ als uitgangspunt uiteengezet aan de hand van zes dilemma’s in het artikel ‘Duivelse dilemma’s van IT-organisaties uit de praktijk’. In het artikel ‘IT blijft mensenwerk’ wordt dezelfde problematiek rondom business en IT-alignment vanuit een ander perspectief weergegeven. IT-uitbestedingen zijn vaak zeer complex en gaan gepaard met diverse risico’s. De meerwaarde van een IT-outsourcingspecialist om deze risico’s te beheersen en de strategische doelstellingen te realiseren, zoals hogere kwaliteit tegen lagere kosten, wordt behandeld in het artikel ‘De rol van de IT-outsourcingspecialist’. ‘Macht en belang bij ERP-implementaties’ geeft inzicht in wat macht en belang zijn met betrekking tot een implementatietraject en hoe deze factoren gemonitord kunnen worden.

Wij hopen dat deze Compact u veel leesplezier geeft en u daarnaast nieuwe inzichten verschaft in vraagstukken rondom IT-performance.

Drs. Jorg Voeten RE en drs. Jan de Boer RE