Skip to main content

Themes

Business & IT Value
Digital / IT Transformation

Redactioneel

‘We gaan iets nieuws doen, iets wat nog nooit eerder is gedaan.’ Dit waren eens profetische woorden, maar nu zijn ze zodanig ‘besmet’ met de gedachte aan grote mislukkingen, dat slechts een enkeling het nog aandurft ze te opperen. Wij doen het hier niet. Dat komt, wij brengen u hier feitelijk niets nieuws. In deze Compact zal u geen enkel onderwerp aantreffen dat u volledig vreemd zal voorkomen. Stop echter niet met lezen, wij beloven u dat het de moeite waard is. Het thema van deze Compact Enterprise Data Management is dan namelijk niet nieuw in de formele zin, het is wel degelijk vernieuwend. Iedere organisatie van directeur tot medewerker onderkent inmiddels de strategische waarde van data, maar was in onze optiek altijd maar met een deel van de oplossing bezig. Verbetering van de datakwaliteit bijvoorbeeld is al een tijdje een vaak gehoorde wens, en de stap naar de beheersing van brondata wordt in de praktijk nog wel gemaakt. Maar wie heeft het overzicht en inzicht om in te zien dat met het starten met data governance in combinatie met data archiving en aandacht voor big data men mogelijk wel eens sneller tot resultaten kan komen? Sommige thema’s als data security en business intelligence bestaan al langer, inderdaad. Maar om deze in breder perspectief van Enterprise Data Management te plaatsen is relatief nieuw. In deze Compact komt dit perspectief ruim aan bod en ook de verschillende deelaspecten als security, archiving en master data management worden verder uitgewerkt. Wij hopen hiermee dat u na het lezen van deze Compact een moment van verlichting heeft en data de plek geeft op de agenda die het verdient. Want zonder data zijn we nergens. Maar dat wist u al, toch?

Ronald Jonker, KPMG IT Advisory

Jeroen Tegelaar, KPMG IT Advisory