Skip to main content

Aansprakelijkheid bij de millenniumbug in standaardsoftware

Het tijdig oplossen van de millenniumbug is uiteraard het belangrijkste waar de gebruiker en leverancier van software aan moeten werken. Het aansnijden van een discussie over aansprakelijkheid lijkt hier haaks op te staan omdat dan gesproken wordt over ‘schuld’ en het al dan niet vergoeden van schade. Desalniettemin is het voor afnemers van IT-producten raadzaam toch op voorhand te onderzoeken in hoeverre sprake zou kunnen zijn van aansprakelijkheid, onder meer omdat verval of verjaring kan optreden indien concrete acties achterwege worden gelaten.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.