Skip to main content

XML, integratie en standaardisatie

De verbindende factor en hét ICT-onderwerp waarover de laatste tijd veel wordt geschreven en gesproken, is eXtensible Markup Language, kortweg XML genaamd. De toepassingsmogelijkheden van XML en de snelheid waarmee veranderingen zich voordoen worden daarbij vaak overdreven. XML krijgt door sommige XML-evangelisten haast mythische potenties toegedicht. Hierbij wordt voorbijgegaan aan enkele basisprincipes achter XML en de daadwerkelijke toepassingsgebieden. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan XML. Tevens worden enkele realistische toepassingsmogelijkheden van XML beschreven.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.