Skip to main content

Voorwoord bij 25 jaar Compact

In april 1974 verscheen voor de eerste maal Compact (computer en accountant), thans tijdschrift EDP-auditing. Per 1 januari van dat jaar was besloten de rechtsvoorganger van KPMG EDP Auditors N.V. een zelfstandige status binnen de maatschap Klynveld Kraaijenhof & Co te geven. Daarmee werd een historische stap gezet met betrekking tot de ontwikkeling van een geheel nieuw vakgebied, EDP-auditing. Een vakgebied dat thans niet slechts door registeraccountants met over het algemeen vergaande specialisaties wordt uitgeoefend, doch steeds meer door afgestudeerden aan universiteiten met opleidingen op het gebied van informatica, bestuurlijke informatiekunde, wiskunde, rechten en dergelijke.

De toenmalige vennoten Dick Steeman en Han Urbanus onderkenden de noodzaak niet te vervreemden van de accountantscontrolepraktijk door het oprichten van een eigen discipline en besloten op een regelmatige basis die controlepraktijk te informeren over ontwikkelingen op het gebied van automatisering en controle. Onder voorzitterschap van Dick Steeman is het blad Compact van een intern tijdschrift uitgegroeid tot een gezaghebbend magazine. In de loop der jaren is de behoefte aan het tijdschrift gebleken: Compact wordt veel geciteerd en is op verschillende universiteiten verplichte of aanbevolen studiestof. Het boek ’24 over EDP-auditing’ (24 auteurs die over het onderwerp schreven) ter gelegenheid van het 12½-jarig bestaan van Compact en het boek ’20 over IT en recht’, een bundeling artikelen op het vakgebied informaticarecht, kunnen zich nog steeds in belangstelling verheugen.

Voor de huidige redactie een reden temeer auteurs te benaderen om opnieuw een uitstekend document te kunnen neerzetten. Slechts voor sommige onderwerpen werd geput uit reeds gepubliceerde artikelen om de breedte en diepgang van het werkterrein in beeld te brengen terwijl deze recent gepubliceerde artikelen zich nog niet leenden voor actualisering.

De naamgeving van het vakgebied is nog steeds in beweging. Het is begonnen als automatisering en controle respectievelijk controle en automatisering, vervolgens heetten wij EDP-Audit Services en nu reeds geruime tijd KPMG EDP Auditors. Er gaan steeds meer geluiden op aan te sluiten bij de binnen KPMG wereldwijd gebruikte terminologie, te weten Information Risk Management Services, doch de ontwikkelingen in Nederland gaan in de richting van IT-auditing en ICT-auditing (informatie- en communicatietechnologieauditing). De redactie koos dan ook als titel van het boek: ‘Compact & ICT-auditing’.

In dit boekwerk zijn geen artikelen opgenomen met betrekking tot de Jaar 2000-problematiek. Niet omdat het onderwerp niet belangrijk is, doch enkele recente Compact-nummers, waaronder de uitgaven van Compact 1998/6 en 1999/1, zijn volledig aan dit onderwerp gewijd. Bovendien streven wij in dit boek opnieuw een – binnen zekere grenzen – tijdloos document na.

Aan de uitgave van dit boek werkten de navolgende externe auteurs mee: E.C.J. Aendekerk, W.H.M. Hafkamp, Th.H. van Hesteren, M.A.G. Runderkamp, M. Seelt, J. Truijens en M. van Vechgel. De overige auteurs zijn allen in diverse functies werkzaam bij KPMG EDP Auditors N.V.

De redactie dankt alle schrijvers voor hun inzet in een periode die werd gekenmerkt door grote drukte ten gevolge van de reeds eerder gememoreerde Jaar 2000-problematiek en de introductie van de euro, terwijl ook het ‘normale werk’ gewoon doorging. De redactie vertrouwt erop dat ze de lezers met de uitgave van dit boek een dienst heeft bewezen; voor studenten die dit boek niet altijd met plezier zullen lezen, geldt wel dat ze bezig zijn zich op een bijzonder interessant en bij voortduring in ontwikkeling zijnd werkterrein te begeven.

Redactie van Compact

Prof. A.W. Neisingh RE RA (hoofdredacteur)

Ir. drs. J. van der Vlugt RE (secretaris)

Drs. P.P.M.G.G. Brouwers RE RA

Ir. J.A.M. Donkers RE

W. de Korte RE RA

J.C. van Praat RE RA