Skip to main content

Voorwoord

C-2009-0-Red-f1

Op 30 oktober 2008 vond het jaarlijkse KPMG IT Najaarsevent plaats in fort Voordorp. Dit jaar stond het onderwerp IT Performance centraal, een thema dat gezien de huidige marktomstandigheden misschien wel actueler is dan ooit.

De bijeenkomst werd geopend door een presentatie van Erik Schut, waarin hij een introductie gaf op het begrip IT Performance en de invulling daarvan zoals KPMG die in haar praktijk aantreft. Aan de hand van de uitkomsten van een aantal recentelijk door KPMG internationaal uitgevoerde onderzoeken stond hij stil bij de belangrijkste uitdagingen voor organisaties op dat moment.

Vervolgens werd onder de enthousiaste begeleiding van dagvoorzitter Peter van der Geer een aantal stellingen voorgelegd aan het publiek en een KPMG-panel bestaande uit Rob Fijneman, Hans Donkers en Erik Schut. Tijdens de levendige discussie binnen het publiek dat zelf optrad als deskundigenpanel, werden verschillende beelden en standpunten uitgewisseld over de wijze waarop de IT Performance verbeterd kan worden. De belangrijkste uitkomsten van deze discussie zijn opgenomen in het artikel ‘IT Performance moet prominenter op de corporate agenda’.

Een belangrijk onderdeel van het najaarsevent waren de workshops waarbij dieper werd ingegaan op de diverse gerelateerde deelthema’s. De achtergrondinformatie van de onderwerpen die tijdens de workshops besproken zijn, treft u aan in deze Compact Special.

Deze Compact Special zal hen die op het najaarsevent aanwezig waren, een goede en inspirerende herinnering aan de dag geven. Degenen die niet in staat waren het najaarsevent bij te wonen, hopen wij met behulp van deze speciale uitgave een gevoel van de sfeer en inhoud van dit geslaagde najaarsevent te kunnen meegeven.

Wij wensen u veel leesplezier!

Hans Donkers

Mark Scheurwater