Skip to main content

Van systeembeoordeling naar procesbeoordeling

De beoordeling van informatiesystemen heeft sinds de eerste voorzichtige stappen in de jaren zestig een evolutie doorgemaakt van een gegevens- gerichte aanpak naar een procesgerichte aanpak. Werd de systeem- beoordeling – of beter de procesbeoordeling – in de beginjaren slechts uitgevoerd in het kader van de jaarrekening, nu zijn deze beoordelingen zowel voor het management als voor de accountant noodzakelijke analyses met veel toegevoegde waarde. In deze inleiding wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op dit gebied.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.