Skip to main content

Van automatisering en controle tot IT-audit

In de jaren zestig en begin zeventig startten organisaties met de introductie van computers ten behoeve van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Op dat moment waren de toepassingen veelal administratief van aard en vond deze introductie plaats in situaties waar grote hoeveelheden gegevens moesten worden verwerkt. Organisaties zouden niet verder hebben kunnen groeien indien de processen handmatig hadden moeten plaatsvinden. Wie herinnert zich niet – met name de ouderen onder de lezers – de stop op de uitgifte van gironummers door de toenmalige Post Cheque- en Giro Dienst jaren daarvoor.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.