Skip to main content

Uitdagingen op het gebied van technical auditing op de drempel van de 21e eeuw

Belangrijke aandachtsgebieden van technical auditing zijn de beveiliging van informatietechnologie (IT) en de beheersing van IT door de automatiseringsorganisatie. De aandacht voor beide aspecten is niet altijd even groot geweest. Met name de afgelopen jaren is de aandacht hiervoor als gevolg van enerzijds de zeer snelle technologische ontwikkelingen en anderzijds de grote investeringen qua tijd en geld in de oplossing van het millenniumprobleem en de invoering van de euro relatief gezien achtergebleven. De verwachting is dan ook dat de komende jaren de ‘achterstand’ in hoog tempo zal (moeten) worden ingelopen.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.