Skip to main content

Themes

Business & IT Value

Toepassing van social media binnen KPMG

Social media worden veelvuldig gebruikt voor het delen van persoonlijke informatie en grappige video’s met vrienden en familie. Deze media lenen zich daarnaast goed voor flitsende campagnes voor consumentenproducten. Maar er liggen ook grote kansen voor zakelijke dienstverleners als KPMG. Het medium kan een aanzienlijke rol spelen in de ondersteuning van de bedrijfsvoering.

Zichtbaarheid verbeteren

Bij KPMG draait de dienstverlening niet alleen om kennis, maar vooral ook om mensen. In plaats van alleen de kennis en dienstverlening op de corporate website te etaleren, kunnen de adviseurs zelf op LinkedIn, Twitter, blogs en andere digitale kanalen over vakinhoudelijke zaken praten. Dit verhoogt de zichtbaarheid van de medewerkers en zorgt voor een groter en gerichter bereik. Door het gebruik van hashtags (trefwoorden) komen de adviseurs snel in zoekopdrachten bovendrijven en kan eenvoudig contact met hen worden gelegd. 

Recentelijk heeft KPMG in samenwerking met BNR en Het Financieele Dagblad invulling gegeven aan het thema ‘De Nieuwe Wereld’. Daarbij werden een FD-bijlage, bijeenkomst en radiodebat door verschillende vakspecialisten van KPMG aangevuld met tweets, YouTube-video’s en stellingen op LinkedIn. Dit heeft het thought leadership van KPMG aanzienlijk verder verspreid.

KPMG heeft verschillende ‘brand channels’ ingericht, waaronder op YouTube (www.youtube.com/kpmgnederland), Twitter (@kpmg_NL) en LinkedIn, zodat relaties en prospects eenvoudig toegang tot de laatste inzichten kunnen krijgen.

Vindbaarheid verbeteren

Volgens LinkedIn heeft ruim tachtig procent van de hoger opgeleide beroepsbevolking in Nederland momenteel een LinkedIn-account. Behalve voor het vastleggen van bestaande of het vinden van nieuwe contacten wordt LinkedIn vaak geraadpleegd ter voorbereiding op een gesprek om te zien wat de achtergrond, kennis en ervaring van de gesprekspartner is. Een representatief profiel is dus essentieel. Daar komt bij dat een LinkedIn-profiel als één van de eerste zoekresultaten verschijnt op Google. Het is dan ook van belang deze eerste indruk goed te benutten en alle kennis, expertise en ervaring helder tentoon te stellen.

Ook wordt in toenemende mate op LinkedIn naar leveranciers en potentiële zakenrelaties gezocht. De resultaten binnen de eigen kennissenkring worden daarbij zwaarder meegewogen. Een groot netwerk en een volledig profiel helpen om de professionals van KPMG prominent in de zoekresultaten te doen verschijnen.

Relaties onderhouden

Met social media is het eenvoudiger om relaties ‘warm’ te houden. Het is zeker geen vervanging van persoonlijk contact, maar een waardevolle aanvulling. Door regelmatig tips, relevant nieuws en ontwikkelingen met relaties te delen, blijf je ‘top of mind’ en kun je aanknopingspunten voor vervolgcontact creëren. Ook wordt door LinkedIn inzichtelijk welke stappen een relatie in zijn of haar carrière maakt en kan daar vervolgens op worden ingesprongen.

Klant- en marktinzichten verwerven

Op LinkedIn zijn veel vakinhoudelijke groepen te vinden waar wordt gesproken over actuele thema’s en issues. Door deze groepen op te zoeken en er regelmatig in te participeren, kunnen de professionals van KMPG waardevolle inzichten verwerven. Ook heeft KPMG zelf groepen opgestart waarin specifieke thema’s besproken kunnen worden, eventueel als aanvulling op een evenement.

Twitter kan op dat gebied ook een grote bron van informatie zijn. Specialistische softwaretoepassingen als HootSuite en Finchline stellen KPMG in staat de grote stroom aan tweets te analyseren en opvallende zaken te detecteren.

Personeel werven

Studenten maken in de oriëntatie naar een werkgever steeds meer gebruik van social media als Facebook en Twitter. Door actief binnen deze omgeving aanwezig te zijn, kan KPMG aansluiting met deze belangrijke wervingsdoelgroep vinden en studenten een goede eerste indruk van het bedrijf geven.

Om dit te bewerkstelligen is de KPMG Scriptie Coach op Facebook ontwikkeld. Op deze pagina krijgen studenten leuke tips, adviezen en inspiratie voor het schrijven van hun scriptie. Met ruim 2500 fans en veel positieve reacties heeft dit al bijgedragen aan het wervingsproces.

Cultuuromslag

De effectieve inzet van social media is niet in één dag gerealiseerd. Het is een grote verandering in de manier waarop adviseurs netwerken en relaties onderhouden en vereist een aanpassing van de dagelijkse routine. Door middel van richtlijnen, kennisdeling en individuele begeleiding worden de adviseurs met deze nieuwe methoden bekendgemaakt en wordt ernaar gestreefd social media een structurele bijdrage aan de resultaten te laten leveren.

Zie ook de video ‘KPMG Social Media Guidelines’ op YouTube: http://youtu.be/gr34T2TIioo.