Skip to main content

Themes

Governance Risk & Compliance

Testen gezien vanuit een IRM-perspectief

Het belang dat wordt toegedicht aan testen is in de laatste jaren sterk toegenomen. De risico’s bij testen worden in het algemeen onderbelicht gelaten. In het artikel wordt, met name ten behoeve van de IRM-consultant, beschreven wat testen inhoudt, waar de specifieke testrisico’s aanwezig kunnen zijn en welke maatregelen hiervoor kunnen worden getroffen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de rol die de IRM-consultant bij testen kan spelen.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.