Skip to main content

Themes

Audit & Assurance
Digital / IT Transformation

Succesfactoren voor outsourcing van ICT

Betekenis voor IT-audit

De dynamiek van organisaties is aan het eind van de vorige eeuw al sterk toegenomen als gevolg van een toename van fusies, reorganisaties, overnames en outsourcing. Deze dynamiek wordt alleen maar groter, want de netwerksamenleving breekt door. Wie zich in de vrije markt niet snel genoeg een sleutelpositie in een productieketen verwerft, verliest de concurrentieslag. Bedrijven moeten zich dan ook voortdurend herbezinnen op hun toegevoegde waarde in zo’n keten, en op hun concurrentiepositie ten opzichte van concurrerende ketens.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.