Skip to main content

Themes

Leading Change

Stap voor stap de euro invoeren

Het opstellen van een draaiboek voor de overgang

Alhoewel de invoeringsdatum van de euro voor veel organisaties nog ver weg lijkt, moeten de voorbereidingen voor de feitelijke overgang zo langzamerhand zijn opgestart. De overgang bestaat niet alleen uit de technische conversie, zoals het omzetten van de geautomatiseerde financiële gegevens, maar ook uit de organisatorische conversie, zoals het omzetten van financiële gegevens op contracten en aanvraagformulieren en het wijzigen van procedures en werkinstructies. Zowel de technische als de organisatorische conversie zullen (hetzij samen, hetzij apart) in een draaiboek moeten worden verwoord om zo vooraf voldoende zekerheid te verkrijgen dat gedurende de overgangsperiode geen activiteiten worden vergeten. Dit artikel geeft stap voor stap een aanzet voor het opstellen van zo’n draaiboek.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.