Skip to main content

Standaardpakketten voor de financiële sector

Dit artikel geeft een overzicht van trends en ontwikkelingen op het gebied van standaardpakketten binnen de financiële sector en geeft inzicht in de branchespecifieke aspecten van het selectie- en implementatietraject. Daartoe wordt in drie paragrafen ingegaan op respectievelijk banken, (auto)leasemaatschappijen en pensioenfondsen. Op hoofdlijnen wordt een verkenning gegeven van de pakketten en de geboden functionaliteit. Verder wordt in het artikel ingegaan op de te onderkennen stappen bij pakketimplementaties en zullen per stap de tips, valkuilen en rol van de IT-auditor worden aangegeven. Aangezien pakketselectie- en implementatieprocessen voor de drie branches in beginsel gelijk zijn, wordt hierop eerst in een afzonderlijke paragraaf ingegaan. In de paragrafen daarna worden per branche de specifieke kenmerken nader toegelicht. Verschillende auteurs hebben aan dit artikel hun bijdrage geleverd.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.