Skip to main content

Themes

Cyber Security & Privacy

Sleutelen aan versleutelen

Organisatorische aspecten rond cryptografie

De noodzaak om informatie beveiligd op te slaan of beveiligd te verzenden neemt sterk toe nu netwerken steeds ‘opener’ worden. Thans zijn vele encryptieapplicaties op de markt beschikbaar die ieder specifieke functionele en technische voor- en nadelen bezitten. In dit artikel wordt uiteengezet welke voordelen en risico’s samenhangen met het gebruik van dit soort applicaties in het algemeen en welke kritieke succesfactoren hieruit volgen. Vervolgens worden enkele willekeurig geselecteerde applicaties beschouwd en ten slotte worden enkele (audit)aspecten opgesomd die door de IT-auditor gedurende een onderzoek ten minste dienen te worden beoordeeld.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.