Skip to main content

Themes

Audit & Assurance

Samenwerking financial auditor en EDP-auditor

De reikwijdte van de uit te voeren EDP-auditwerkzaamheden bij jaarrekeningcontrole is afhankelijk van de inschattingen van de financial auditor. De inzet van een EDP-auditor bij de jaarrekeningcontrole is veelal onontbeerlijk. Duidelijke afspraken tussen de financial auditor en de EDP-auditor bevorderen de ondersteuning van een EDP-auditor bij het verzamelen van controlebewijs. Aandachtspunten bij de samenwerking zijn in ieder geval afspraken over reikwijdte, diepgang en fasering van de EDP-auditwerkzaamheden.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.