Skip to main content

Themes

Audit & Assurance
Governance Risk & Compliance

Risicomanagement en certificering in outsourcingland

In de wereld van outsourcing zijn risicomanagement, beveiliging en kwaliteit van groot belang. Met het oog op deze verantwoordelijkheidsterreinen zijn binnen Capgemini Outsourcing de laatste jaren enkele specifieke maatregelen getroffen en projecten uitgevoerd, zoals BS7799-2-certificering, Regulatory Compliant QMS en volledige ITIL-compliancy. In dit artikel komen de vragen ‘Hoe ga je als outsourcer om met risicomanagement?’, ‘Waarom BS7799-2?’; ‘Wat is het effect van rightshoring?’; ‘Welke hulpmiddelen gebruik je?’; ‘Welke problemen kom je tegen?’; ‘Wat betekenen deze zaken voor de organisatie en de klanten?’ en ‘Welke rol spelen recente ontwikkelingen als SOX en LSF hierbij?’ aan de orde.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.