Skip to main content

Redactioneel Compact 2016/4

Effectieve data-analyse en klantgerichtheid

Het afgelopen jaar hebben de ontwikkelingen in IT zich flink versneld en verdiept. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om steeds meer en beter gebruik te maken van alle data die in de loop der jaren is opgeslagen. Ook aan (eind)gebruikers worden in dit kader steeds meer mogelijkheden geboden om niet alleen hun eigen device tijdens het werk te gebruiken, maar ook zelf de regie te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (informatie)producten die steeds meer worden afgestemd op het individuele profiel van de gebruiker.

Deze ontwikkelingen vergen van organisaties een continue aanpassing van hun strategie aan de tijdsgeest en klantbehoeften. In deze editie van Compact gaan we onder andere in op blockchain. 2016 is door Gartner uitgeroepen tot het jaar van de blockchain-hype. Zodoende verzorgen wij in dit nummer artikelen over deze potentieel krachtige technologie voor ketenproblemen.

Tevens wordt in een interview met Michel van Drie, Managing Director IT Solutions bij ABN AMRO, besproken hoe deze bank omgaat met veranderingen in de financiële sector en de IT-omgeving. ABN AMRO heeft hiervoor een grootschalig IT-innovatieprogramma opgezet, waarbij de continue aanpassing vereist om alle ontwikkelingen in IT te blijven volgen.

Hoewel data-analyse zeker niet meer als iets ‘nieuws’ kan worden bestempeld, zijn organisaties toch nog terughoudend bij het inzetten van Continuous Monitoring, met name vanwege de veronderstelde hoge kosten. Onderzoek wijst echter uit dat de kosten dankzij Continuous Monitoring vaak juist dalen, en het artikel hierover in deze Compact nodigt de lezer uit om deze verandering in paradigma te omarmen.

De ontwikkelingen in data-analyse nemen constant een vlucht, zoals ook blijkt uit de case over Randstad, dat data-analyse inzet als een integraal onderdeel binnen het Internal Audit-werkprogramma. Ook nieuwe data-analysegebieden worden weer verder ontwikkeld, bijvoorbeeld process mining. Deze werkvorm neemt een ander uitgangspunt dan ‘traditionele’ data-analyses en modelleert processen zoals deze daadwerkelijk plaatsvinden. Dit is een interessante ontwikkeling die zeker zal bijdragen aan Continuous Monitoring. Voorts zien we nieuwe oplossingen verschijnen op de markt, waarbij data-analyse in de cloud plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is Astrus, waarbij online diverse bronnen worden geraadpleegd voor het bepalen van risico’s bij leveranciers en andere externe partijen.

Het gebruik van big data wordt steeds meer volwassen. Dankzij de introductie van data lakes en de toenemende professionalisering van data-analysetechnieken kunnen organisaties aan de experimenteerfase van big data voorbijgaan. Het artikel ‘Waarde genereren uit klantdata vraagt om meer dan slimme techniek’ bepleit dan ook een integrale datagedreven benadering van customer intimacy. Dit is tevens het onderwerp van het artikel ‘Het creëren van een customer-centric organisatie’, wat inmiddels een essentiële stap is om de klant te binden aan een organisatie.

Tot slot bevat deze Compact het artikel ‘Digitaliseren moet je leren’, waarin besproken wordt hoe op een succesvolle wijze een digitaliseringsslag binnen een bedrijf doorgevoerd kan worden.

Veel leesplezier gewenst,

Deborah Hofland

Sander Kuilman