Skip to main content

Redactioneel

Het gebruik van internet- en dataverbindingen ten behoeve van het verzenden en binnenhalen van digitale content, zoals muziek en films, is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook Voice over IP (het digitaliseren van telefoongesprekken) en digitale televisie worden steeds populairder. Zo is het aantal digitale tv-kijkers in Nederland in het eerste kwartaal van 2007 gestegen tot ruim twee miljoen. Naast het gebruik van vaste dataverbindingen neemt ook het mobiele gebruik toe. Hierbij kan worden gedacht aan het downloaden van content of zelfs het bekijken van televisieprogramma’s op de mobiele telefoon.

Tegelijk met bovenstaande ontwikkelingen zien we dat partijen die al jaren dezelfde producten of diensten aanbieden (denk aan telecomoperators, kabelexploitanten, mediabedrijven en technologiebedrijven) hun focus verbreden en zich in ‘elkaars sectoren’ gaan bewegen. Hierdoor ontstaan nieuwe concurrenten, nieuwe samenwerkingsverbanden en worden nieuwe afhankelijkheden gecreëerd. Als gevolg van deze ‘convergentie’ zijn ook de interne organisatie en IT-processen binnen deze bedrijven aan verandering onderhevig. Nieuwe kansen worden gecreëerd, maar op hetzelfde moment ontstaan nieuwe risico’s.

De KPMG Information, Communications and Entertainment (ICE) praktijk heeft in het afgelopen jaar diverse projecten uitgevoerd binnen deze sector. Tevens is in 2007 een aantal onderzoeken verricht binnen de sector waarin de bestaande waardeketens en businessmodellen zijn onderzocht en een beeld van de toekomst wordt geschetst.

Wij ervaren de bewegingen binnen de ICE-sector als dusdanig groot dat wij deze laatste Compact van 2007 geheel wijden aan de diverse huidige ontwikkelingen in deze sector. Stilgestaan wordt bij de risico’s die de verschillende ontwikkelingen met zich meebrengen en bij de wijze waarop organisaties deze risico’s kunnen beheersen.

We wensen u veel leesplezier!

Kathelijn Manschot