Skip to main content

Redactioneel

Het gebied informatiebeveiliging is voortdurend in beweging. Onder andere wijzigingen in wet- en regelgeving en de introductie van nieuwe technologie en de daarmee samenhangende nieuwe aanvalstechnieken die door hackers worden bedacht, zorgen ervoor dat bedrijven moeten blijven investeren om hun bedrijfsmiddelen te beschermen tegen misbruik.

Ook lijkt het erop dat aanvallen steeds beter worden georganiseerd; de term ‘internationale internetmaffia’ is al gevormd. U kunt zich voorstellen dat we hier uiteindelijk meer van zullen hebben te duchten dan van een whizzkid die zonder winstoogmerk en uit ‘interesse’ beveiligingsmaatregelen tracht te doorbreken.

Geen enkel bedrijf, maar zeker niet die bedrijven (zoals banken, internetwinkels, etc.) die onlinediensten aanbieden aan hun klanten, wil in het nieuws komen als slachtoffer van een goed opgezette aanval. Een dergelijke succesvolle aanval zou immers klanten kunnen kosten en het vertrouwen van de consument in de gehanteerde technologie kunnen schaden.

Maar informatiebeveiliging gaat natuurlijk veel verder dan beveiligen tegen aanvallen via het internet. In deze Compact, met als thema informatiebeveiliging, wordt ingegaan op een aantal onderwerpen die u hopelijk verder kunnen helpen in het bepalen waaraan u nu aandacht moet besteden bij het implementeren van zekere beveiliging(smaatregelen). Er wordt een model beschreven om het rendement van investeringen in beveiliging vast te stellen en er wordt een discussie gestart om te bepalen waar we heen moeten met het beveiligen van onze netwerkperimeter in een tijd waarin grenzen steeds verder vervagen. Andere artikelen beschrijven welke aandachtspunten van belang zijn en welke knelpunten worden onderkend in autorisatiemanagement, business continuity management, het bestrijden van phishing en het bereiken van een volwassen niveau van beveiliging.

Wij zijn van plan het onderwerp informatiebeveiliging met zekere regelmaat terug te laten komen in Compact om u bij de tijd te houden over wat u kunt doen om beveiligingsrisico’s te ondervangen.

Wij wensen u veel leesplezier!

Hans IJkel