Skip to main content

Redactioneel

Veel organisaties denken na over de wijze waarop ze hun informatietechnologie (IT) willen organiseren. Al decennialang is de uitbesteding van IT een optie. Steeds meer organisaties kiezen ook voor het uitbesteden van delen van hun IT. Daarnaast benutten steeds meer organisaties de beschikbare capaciteit in lagelonenlanden. Naast India kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan landen als Argentinië, China, Hongarije en Marokko.

Bij het nemen van deze ‘make or buy’-beslissingen speelt niet alleen het kostenaspect een rol. Ook het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening is belangrijk. Dat brengt ons bij het thema van deze Compact: demand en supply management, of met andere woorden: het sturen op vraag en aanbod. De inrichting van demand en supply management is een noodzakelijke randvoorwaarde!

Demand en supply management zorgt voor een aansluiting van de IT-behoeften van een organisatie op de uitvoering van de IT-dienstverlening. Hierbij is demand management verantwoordelijk voor het inventariseren en ordenen van de IT-behoeften van de organisatie: de wat-vraag. Supply management is verantwoordelijk voor het realiseren van deze IT-behoeften: de hoe-vraag.

Deze Compact maakt een tour d’horizon rond demand en supply management. In het eerste artikel wordt een referentiemodel geïntroduceerd. Welke rollen en welke processen kunnen worden onderkend? De beantwoording van deze vragen lijkt eenvoudig maar in de praktijk worstelen veel organisaties met deze inrichtingsvraag. Organisaties moeten voorkomen dat de inrichting van hun demand en supply management sleets wordt. De dynamiek van de bedrijfsvoering zorgt voor veranderende omstandigheden die ook impact hebben op de inrichting van het demand en supply management. Organisaties adopteren een vernieuwd Target Operating Model. Dat maakt aanpassingen van de wijze waarop zij hun demand en supply management hebben ingericht noodzakelijk. Niet alleen verbeteringspotentieel voor IT-organisaties, maar ook voor IT-processen. Lean geeft hier handen en voeten aan.

In uitbestedingsrelaties is het ook belangrijk om de capabilities van serviceproviders mee te nemen. Wetenschappelijk onderzoek ligt ten grondslag aan de bijdrage in deze Compact over vendor services. Wat kunnen uitbestedende organisaties en hun serviceproviders doen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren?

Daarnaast blijft ook anno 2011 vertrouwen in uitbestedingsrelaties een belangrijk thema. Contract of vertrouwen? Zonder contract geen vertrouwen en zonder vertrouwen geen contract. Aan deze vraag is ook de marktconformiteitsvraag gekoppeld. Deze Compact sluit af met een bijdrage over benchmarking.

Met de artikelen in deze Compact geven we een beeld van de actuele en relevante ontwikkelingen ten aanzien van de inrichting van het demand en supply management. Zorg ervoor dat uw organisatie de vinger aan de pols houdt en regelmatig een check-up doet!

Prof. dr. Erik Beulen en dr. ir. Gerard Wijers