Skip to main content

Redactioneel

Hoe haal je meer waarde uit data?

Ieder jaar als de winter op zijn einde loopt kan ik verheugend uitkijken naar de lente die zijn intrede doet. Schijnbaar vanuit het niets schieten jonge planten uit de grond, bomen lopen weer uit in veelkleurige bloesem en het wordt hoog tijd om de messen van de grasmaaier te slijpen. Onvoorstelbaar hoe vanuit een klein zaadje uiteindelijk iets groeit waar je, na een flinke dosis geduld, de vruchten van kunt plukken. Om uiteindelijk de opbrengst zo hoog mogelijk te krijgen kun je echter niet met geduld alleen volstaan. Het begint al met het selecteren van het juiste zaad, waarna het bemesten kan beginnen. Ongedierte wordt bestreden om het gewas zuiver te houden en tussentijds moet het snoeimes erin zodat we door de bomen het bos blijven zien. En niet geheel onbelangrijk moeten de armen uit de mouwen om op het juiste moment de oogst binnen te halen.

Wat kunnen we van dit natuurlijke proces leren wanneer we onze blik richten op de vraag hoe je meer waarde uit data haalt? De laatste decennia heeft data bij diverse organisaties iets weg van woekerende gewassen. Het is inmiddels niet meer de vraag of we in staat zijn om operationele processen en gegevens te vangen in een geautomatiseerd systeem, maar de vraag verschuift naar wie in staat zijn om de juiste conclusies te trekken uit die brij van data. Conclusies die bijdragen aan het verlagen van de kosten, het tegengaan van risico’s en het laten groeien van de organisatie. De trend van Big Data speelt hier uiteraard op in, waarbij het landschap niet altijd bestaat uit een keurige, strakke akker met dezelfde gewassen, maar vaak uit een weelderige jungle die barst van de diversiteit.

De vraag ook is wat we nu al kunnen zaaien om ook op langere termijn te voorzien in de groeiende honger naar informatie. Organisaties dienen nu de juiste keuzes te maken voor de toekomst.

Onze kinderen worden in steeds hogere mate blootgesteld aan enorme hoeveelheden data en informatie die tot ze komt via smartphones, tablets en verschillende media. Ze zijn op deze manier al van nature gewend om data uit diverse bronnen, met name vanuit social media, te combineren en daar iets, voor hen althans, zinnigs van te maken.

Het is deze generatie die over niet al te lange tijd haar intrede doet op de arbeidsmarkt en de wenkbrauwen zal fronsen bij het zien van de ouderwetse automatisering (wat we graag bedekken met de term ‘legacy’) en zich hardop afvraagt waarom er niet gewoon een ‘app’ is die alles aan elkaar knoopt.

Om waarde uit data te halen zullen organisaties ook na moeten denken over de kwaliteit van de data. Wanneer het zaad ongesorteerd op een hoop ligt is de kans groot dat planten elkaar verdrukken of het kostbare zonlicht wegnemen. Uiteraard is het beschermen van de data, en zeker bij privacygevoelige data, tegen ongedierte van groot belang. Want wat is je conclusie waard als je twijfelt over de kwaliteit, inclusief de integriteit, van de data waarop zij gebaseerd is?

De eerste zaadjes zijn geplant en nu is het tijd om de data op de juiste manier te gaan oogsten. Daartoe dient iedere organisatie nu na te denken over de te nemen stappen.

Graag nodigen we u uit om het interview op de eerstvolgende pagina’s te lezen, waarin we uitleggen hoe we dit hebben opgepakt en in de toekomst zullen gaan doen.

We wensen u veel leesplezier!

Maurice op het Veld

Bram Coolen

Pieter de Meijer