Skip to main content

Redactioneel

Is innovatie iets nieuws? Al eeuwen vindt de mensheid oplossingen voor kleine en grote problemen. Zo maken we inmiddels gebruik van vliegtuigen, iets waar Leonardo da Vinci al van droomde. Als we terugkijken naar goede ideeën en innovatie van toen, dan lijkt zich wel een zekere wetmatigheid af te tekenen: ‘it takes a touch of genius to regain simplicity’ en ‘vaak is niet meer nodig dan teruggaan naar de essentie!’.

Maar is innovatie iets nieuws? Er zijn altijd problemen die oplossing behoeven en vanuit die achtergrond is er altijd ruimte voor innovatie. Zeker in deze tijd: een tijd waarin disruptive technologie zich manifesteert en datagebruik alsook de behoeften van consumenten en de verdienmodellen van ondernemingen een transformatie ondergaan. Voor ons reden te meer om dit nummer van Compact te wijden aan vraagstukken inzake IT enabled innovatie.

Het artikel ‘Innovatie in professional service firms’ behandelt de noodzaak van innovatie voor professionele dienstverleners en de uitdagingen die daarmee samenhangen. Aan de hand van een casestudie krijgt dit onderwerp een bijna tastbare verdieping.

Ook het artikel ‘Financial Technology taking over’ belicht noodzaak en mogelijkheden van innovatie en wel specifiek voor de financiële sector. De rol van startups in relatie tot innovatie in deze sector wordt geschetst en ingegaan wordt op het spetterende huwelijk van deze sector met technologie.

Eén van de assen van de veranderde economie in relatie tot technologie betreft de innovatie door het verbeteren van de productieketen binnen en buiten de traditionele grenzen van een organisatie. Het artikel ‘Innovatie in de supply chain’ schetst de ondersteunende rol die technologie in dit kader kan hebben.

Het artikel ‘Cloud based ERP – innovation or renovation?’ gaat in op het thema technologische innovatie vanuit het perspectief van ERP-leveranciers en de mogelijkheden die deze cloud aan gebruikers biedt.

Dat de ontwikkeling van technologie een enorme stimulans kan zijn om meer proactief op naleving van relevante wet- en regelgeving te sturen, wordt in het artikel ‘Data Driven Compliance’ aan de hand van een hiervoor ontwikkelde aanpak en case geïllustreerd.

Het artikel ‘De drie nieuwe rollen voor de CIO’ gaat in op hoe de wereld van de CIO verandert nu de ‘I’ van CIO niet enkel betrekking heeft op Information, maar ook de ‘I’ van Innovatie is geworden.

Technologie is geen premisse van de ‘good guy’. Ook oplichters proberen de technologische mogelijkheden zo aan te wenden dat zij er voordeel van hebben. Op zich niets nieuws onder de zon. Het slotartikel ‘Fraud Detection Tools That Outsmart Fraudsters’ laat de technologische mogelijkheden zien die ook weer kansen bieden om de oplichters te detecteren en te snel af te zijn.

Al met al kan worden gesteld dat deze Compact ingaat op vele gezichten en vergezichten die met innovatie worden geassocieerd. Centraal staat daarbij het gebruik van technologie: uit het werkende bestaan van CFO, CIO, CEO en manager is technologie niet meer weg te denken. Kortom, voldoende handvatten om in 2015 innovatie met een frisse blik en vernieuwde moed verder vorm te geven.

Ten slotte nog een laatste noot. Deze Compact is bijzonder omdat we afscheid nemen van een vaste waarde in onze bureauredactie: Henk Schaaf. Op deze plek wil ik Henk dan ook namens de voltallige redactie bedanken voor 25 jaar betrokken en vakkundige inzet.

Ik wens u veel leesplezier, een zalig uiteinde en een innovatief 2015 toe.

Deborah Hofland